27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

1 MARCA, TO ŚWIATOWY DZIEŃ OBRONY CYWILNEJ

2 min read

Dzień ustanowiony przez zgromadzenie ogólne  Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej w 1990 roku. Upamiętnia wejście w życie konstytucji ICDO, jako organizacji międzyrządowej w 1972 roku.

Obchody Dnia mają dwa cele:

  • podkreślenie znaczenia obrony cywilnej i podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat: samoobrony, zapobiegania i gotowości działania w razie wypadków i katastrof na świecie,
  • uznanie wysiłku, ofiary i dokonań wszystkich krajowych służb odpowiedzialnych za zwalczanie klęsk żywiołowych.

Obrona cywilna, zwana również ochroną cywilną, jest systemem organizacyjnym ukierunkowanym na ochronę ludności cywilnej, przede wszystkim przygotowanym na wypadek wojny. Obrona cywilna może również uczestniczyć w akcjach ratunkowych, prowadzonych w czasie pokoju.

W tym kontekście pole działania MOOC obejmuje takie sfery, jak: szkolenie, informowanie, pomoc w nagłych wypadkach, zwalczanie skutków katastrof oraz współpracę techniczną. Polska, mimo iż nie jest członkiem MOOC, aktywnie współpracuje z organizacjami obrony cywilnej państw europejskich, czego przejawem jest uczestnictwo przedstawicieli Szefa Obrony Cywilnej Kraju w międzynarodowych sympozjach, konferencjach, warsztatach itp.

 

W Polsce

 

Organizacją obrony cywilnej w Polsce zajmuje się Obrona Cywilna Kraju. Szefowie Obrony Cywilnej na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany ochrony cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych, w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludności.

Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, na poziomie powiatu lub miasta, na prawach powiatu – starosta lub prezydent miasta, na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są formacje obrony cywilnej, które składać się mogą z oddziałów przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych, jak i jednostek specjalistycznych (np. ratownictwa). Są one tworzone decyzją terenowych organów administracyjnych oraz pracodawców.

Służba w strukturach Obrony Cywilnej Kraju jest obowiązkiem obywatela RP, na mocy Ustawy o powszechnym obowiązku obronnym z 21 listopada 1967. Odbywa się ona na zasadach zbliżonych do służby wojskowej. Może być zarządzona jako służba zastępcza.

Obrona Cywilna Kraju zajmuje się również organizowaniem zajęć z zakresu przysposobienia obronnego dla uczniów i studentów.

 

 Agnieszka Krizel

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook