19 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

19 mln na kształcenie dorosłych

2 min read

Od 12 grudnia 2013 r. do 14 marca 2014 r., do godz. 12.00, można składać wnioski na konkurs, którego celem jest upowszechnienie uczenia się dorosłych. Projekty można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, I piętro, pokój 112 a.

Szczegółowe zasady aplikowania określa dokumentacja konkursowa dostępna poniżej oraz w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

Konkurs realizowany jest w ramach Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych”. Alokację w wysokości 19 mln zł można przeznaczyć na:

  1. Kształcenie w formach szkolnych lub w formach pozaszkolnych określonych w Rozporządzeniu MEN z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych.
  2. Programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, tel. 56 656 10 55, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko‑pomorskie.pl.

Aktualny harmonogram płatności można pobrać w zakładce tutaj

Do pobrania:

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarow i usług – zostanie opublikowany w styczniu 2014

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook