21 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

21 Sesja Rady Powiatu

2 min read

XXI sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 9.00.

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2020 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2020 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
 13. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Lubiewo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski działki zajętej pod drogę powiatową od Gminy Kęsowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie sesji.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook