11 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

23. sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

23 września 2016r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.     

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXI sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuchola w okresie I półrocza 2016r. (osobny materiał)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola  osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z zarządzania przez sołectwo Raciąż składnika mienia komunalnego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchola na 2016r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia z budżetu Gminy Tuchola dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Raciążu na sfinansowanie prac remontowych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie.

Materiały sesyjne

Kopiuj / wklej  adres –      http://bip.miasto.tuchola.pl/pobierz/20063.html

________________________

(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook