27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

30 –sta sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

24 maja 2013 r. – piątek – odbędzie  się XXX sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji od godz. 900.                                        

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
  5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXIX sesji.
  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
  7. Składanie wniosków i interpelacji.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2012r.

1/ zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – osobny materiał

2/ zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu

3/ zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

4/ informacja o stanie mienia jednostki – osobny materiał

5/ zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

6/ zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej

7/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuchola za 2012r.

8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2012r.
9.Informacja o działalności kulturalnej w Gminie Tuchola

1/ informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury

2/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Tucholskiego Ośrodka Kultury za 2012r.

3/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi

4/ informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej

5/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012r.

6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi

7/ informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury

8/ informacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział w Tucholi

10.Program obchodów 54. Dni Borów Tucholskich.
11.Informacja o stanie wdrożenia w Gminie Tuchola zadań w zakresie gospodarki odpadami.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie na rzecz Gminy Tuchola nieruchomości   zajętych pod oczyszczalnię ścieków.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sołectwu Białowieża do zarządzania składnik mienia komunalnego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sołectwu Klocek do zarządzania składnik mienia komunalnego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie należności przysługujących radnym Rady Miejskiej w Tucholi z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
16.Wolne wnioski.
17.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
18.Sprawy bieżące.
19.Zakończenie.

______________________________________

TOKiS – PRESS dokona rejestracji zdarzenia.

 

(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook