5 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

37 sesja Rady Miejskiej

2 min read

20 grudnia 2013 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

                                         Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza  sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
  5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXVI sesji.
  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
  7. Składanie wniosków i interpelacji.
  8. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Mój dom na medal”.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2014r. (materiał wcześniej dostarczony):

1/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu.

2/ Przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej.

3/ Przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej.

4/ Uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków komisji.

5/ Dyskusja.

6/ Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych podczas sesji.

7/ Głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.

8/ Głosowanie uchwały budżetowej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2014-2023 (materiał wcześniej dostarczony).

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Legbądzie.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola na rok 2014. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014 – 2018. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tucholskiego. 

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013r. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013r. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Tucholi na 2014r.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r. 

20.  Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy na 2014r. przez pozostałe komisje.

21.  Wolne wnioski.

22.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.

23.  Sprawy bieżące.

24.  Zakończenie.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook