19 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

37. sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read
XXXVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.


Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. (dostarczone w osobnym dokumencie).
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2016 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2016 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II”.                  –
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz – Gostycyn Etap I”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tucholi.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Tuchola pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubiewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Cekcyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Czersk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.
 24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Zamknięcie sesji.


(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook