26 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

40. sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

15 września 2017r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.     

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Informacja o realizacji budżetu Gminy Tuchola za I półrocze 2017 r. [osobny materiał]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Tuchola.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na zakup drona z akcesoriami dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie wspierania kobiet w ciąży, rodzin oraz dzieci o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. dr. Kazimierza Karasiewicza w Tucholi, ul. Piastowska 23.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tucholskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Tuchola dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Raciążu na sfinansowanie prac remontowych.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących  w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok.
 19. Wolne wnioski.
 20. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zakończenie.

Pobierz materiały sesyjne i zapoznaj się z tym, jak pracują ludzie, których wybrałeś i oceń jakość ich pracy.


(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook