22 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

41. sesja Rady Miejskiej w Tucholi

3 min read

20 października 2017r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.     

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XL sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Stan rolnictwa w gminie Tuchola
  – Informacja ogólna – osobny materiał.
  – Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi.
 9. Informacja o stanie zadań oświatowych za rok 2016/2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Kiełpinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leona Wyczółkowskiego w Kiełpinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tucholi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 w Tucholi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II w Legbądzie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raciążu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raciążu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Bolesława Meggera w Stobnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Meggera w Stobnie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchola.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola na 2018 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na zakup testera narkotykowego „Drager Drug Test 5000” wraz z wyposażeniem (drukarka, torba, papier do drukowania, kaseta 8-panelowa) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuchola na lata 2016-2023”.
  – „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tuchola” – materiał odrębny
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok.
 23. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi.
 24. Sprawozdanie z realizacji programu 58 Dni Borów Tucholskich.
 25. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 26. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Burmistrzowi Tucholi.
 27. Wolne wnioski.
 28. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 29. Sprawy bieżące.
 30. Zakończenie.

sesja październik – część 2.pdf

Data: 2017-10-11 12:53:23 Rozmiar: 44.04M Format: .pdf Pobierz

sesja październik – część 3.pdf

Data: 2017-10-11 12:53:59 Rozmiar: 37.23M Format: .pdf Pobierz

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tuchola na lata 2016-2023.pdf

Data: 2017-10-13 12:28:41 Rozmiar: 2.14M Format: .pdf Pobierz


(red)

BiP miejski

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook