18 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

42 sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

30 maja 2014r. (piątek) – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.

                                    Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Wybór sekretarza  sesji.
4.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
5.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLI sesji.
6.Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7.Składanie wniosków i interpelacji.
8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2013r.

1/ zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – odrębny materiał

2/ zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu

3/ zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

4/ informacja o stanie mienia jednostki – odrębny materiał

5/ zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuchola za 2013r.

7/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2013r.
9. Informacja o działalności kulturalnej w Gminie Tuchola

1/ informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury

2/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Tucholskiego Ośrodka Kultury za 2013r.

3/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Tucholskiego Ośrodka Kultury

4/ informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej

5/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013r.

6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejskiej Biblioteki Publicznej

7/ informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury

8/ informacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział w Tucholi

9/ Program obchodów 55. Dni Borów Tucholskich 4-20 lipca 2014r.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Tuchola w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Tuchola w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego.
12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2014r.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Tuchola na lata 2014-2022.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntu z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej Nr 010128C ul. Brzozowa  w Legbądzie.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi.
17.  Wolne wnioski.
18.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
19.  Sprawy bieżące.
20.  Zakończenie.

Materiały sesyjne: 

________________

(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook