24 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

45 sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

19 stycznia 2018r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.


Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIVsesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLIV sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola na lata 2013-2017” za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tuchola do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania „Komitetu Organizacyjnego dla uczczenia setnej rocznicy powrotu Tucholi do Polski” przypadającej w dniu 29 stycznia 2020 roku.
 12. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2017r.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie.

(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook