5 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

46 sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

28 lutego 2018r. – środa –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVsesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLV sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Analiza „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi”.
 9. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola za 2017 rok”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tuchola” – załącznik do uchwały został dołączony do materiału sesyjnego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Cegielnianej w Tucholi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Tucholi.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania „Komitetu Organizacyjnego dla uczczenia setnej rocznicy powrotu Tucholi do Polski” przypadającej w dniu 29 stycznia 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania nowego sztandaru Gminie Tuchola oraz upoważnienia Burmistrza Tucholi do prowadzenia w tym celu działań.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok.
 19. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2017 roku.
 20. Wolne wnioski.
 21. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zakończenie.

 

Załączniki

 


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook