11 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

47 sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

23 marca 2018r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
5. Stan bezpieczeństwa w Gminie Tuchola za 2017r. – odrębny materiał

  • Informacja o wykonaniu zadań Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2017 r.
  • Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie tucholskim w roku 2017 – Komenda Powiatowa Policji w Tucholi.
  • Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny miasta” w 2017r.
  • Stan bezpieczeństwa w gminie Tuchola w aspekcie działań podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi w 2017r.
  • Analiza bezpieczeństwa pożarowego opracowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
  • Informacja o stanie organizacyjnym i operacyjnym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Tuchola.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLVIsesji Rady Miejskiej.
7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
8. Składanie wniosków i interpelacji.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku.
10.Sprawozdanie z realizacji „Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2017-2019” za rok 2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i finansowania sieci dróg gminnych w gminie Tuchola na 2018 rok”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tuchola na lata 2016-2023” – treść załącznika materiał odrębny
14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Tuchola na okręgi wyborcze.
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.
16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok.
18.Wolne wnioski.
19.Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
20.Sprawy bieżące.
21.Zakończenie.

 

Załączniki

47 sesja – materiał informacyjny.pdf

Rozmiar: 3.98M Format: .pdf Pobierz

47 sesja stan bezpieczeństwa.pdf

Rozmiar: 5.55M Format: .pdf Pobierz


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook