5 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

49 sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

23 kwietnia 2018r. – poniedziałek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLVII sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Tuchola w roku 2017.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi za rok 2017, w tym informacja o dodatkach mieszkaniowych.
 10. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 11. Raport monitoringowy z wdrażania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuchola na lata 2014-2018”.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi za rok 2017.
 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola na rok 2017”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Tuchola na stałe obwody głosowania.
 16. Pojęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok – projekt uchwały zostanie doręczony radnym na posiedzeniach komisji.
 17. Informacja z przeprowadzonych zamówień publicznych przez Gminę Tuchola w 2017 roku.
 18. Wolne wnioski.
 19. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zakończenie.

 

materiały 49 sesja – część I.pdf

 Pobierz

materiały 49 sesja – część II.pdf

Pobierz


(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook