25 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

56. sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

21 września 2018r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z 53 i 54 sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Informacja o realizacji budżetu Gminy Tuchola za I półrocze 2018r. (osobny materiał)
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2017-2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Tuchola Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów z tytułu odszkodowań za nabycie nieruchomości z mocy prawa  pod inwestycję drogową polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Tuchola-Bladowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Tuchola do projektu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
12. Wolne wnioski.
13. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
14. Sprawy bieżące.
15. Zakończenie.

 


(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook