pt. Sie 14th, 2020

Przebudowa drogi w Kamienicy – polemiki

1 min read

Podczas ostatniej relacji naszego materiału z Kamienicy, gdzie pokazaliśmy budowę ciągu komunikacyjnego pojawił się zarzut, że ulica / droga jest zbyt wąska i że nie pokazaliśmy jej, z poziomu kamery zamontowanej w naszym wozie reporterskim.

Oczywiście tak nie jest, bo pojawiły się fotografie. Materiały realizujemy wielotorowo, część z nich trafia do naszego archiwum, zwykle dotyczy to rejestratorów, które służą nam jako czarne skrzynki w razie kolizji lub wypadków. Co do szerokości wspomnianej ulicy, nie jest naszą rzeczą kwestionowanie inwestycji, poprzez podważanie działań planistów, zwłaszcza, że ich ustalenia  zostały zaakceptowane przez samorząd lokalny. Tego typu dyskusje przeprowadza się demokratycznie. Wszelkie uwagi należy kierować nie do mediów, które są ostatnią linią obrony, a do swoich radnych, czyli przedstawicieli konkretnej społeczności.


(mrf.)

Please follow and like us: