27 października 2020

90 000 złotych dla GMINY GOSTYCYN NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO

2 min read

Gmina Gostycyn przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”- edycja 2015”.

Do konkursu przystąpiło 70 innych gmin z terenu całej Polski z czego dofinansowanie otrzymały 22 gminy w tym Gmina Gostycyn. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 120 000,00 zł, Gmina Gostycyn otrzymała 90 000,00 zł.

Przewidywany okres realizacji projektu: maj 2015 – grudzień 2016. W ramach projektu zaplanowano adaptację części budynku byłej szkoły rolniczej w Kamienicy na 3 mieszkania socjalne o powierzchni ok. 35m2. Adaptacją pomieszczeń zajmą się mieszkańcy
z terenu gminy, będący podopiecznymi GOPS Gostycyn.

W ramach projektu poza adaptacją mieszkań, zaplanowano aktywizację społeczno – zawodową 20  bezrobotnych osób (5 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ze wszystkimi podopiecznymi biorącymi udział w projekcie zostaną podpisane kontrakty socjalne. Beneficjenci zostaną przygotowani do powrotu na rynek pracy poprzez udział w:

  1.  Indywidualnych Spotkaniach z doradcą zawodowym,
  2. Grupowych warsztatach z doradcą zawodowym,
  3. Kursie pn. „Zarządzanie czasem, rozwój osobisty i zawodowy”,
  4. Kursie budowlano – remontowym (15 mężczyzn),
  5. Kursie pn. „Profesjonalne sprzątanie” (5 kobiet)
  6. Seminarium dotyczącym zasad utworzenia spółdzielni socjalnych.

Kolejnym etapem projektu będzie zatrudnienie beneficjentów w ramach prac społecznie użytecznych (10 osób w tym: 5 mężczyzn, 5 kobiet) oraz  robót publicznych (10 mężczyzn). Zatrudnienie będzie trwało 5 miesięcy w okresie od 01.04.2016 r. do 31.08.2016 roku.

Spodziewane rezultaty:

  1. Zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez beneficjentów projektu.
  1. Zwiększenie motywacji na rzecz zmiany swojego statusu społeczno-gospodarczego poprzez udział w warsztatach oraz kursach.
  2. Powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego o 3 mieszkania socjalne.

________________

(RED.)

http://gostycyn.pl/

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook