nie. Lip 5th, 2020

Analiza bezpieczeństwa Komendy Powiatowej PSP w Tucholi za rok 2019

3 min read

Analiza bezpieczeństwa Komendy Powiatowej PSP w Tucholi za rok 2019.

 

 

VII. STATYSTYCZNY CZAS WYJAZDÓW DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH W 2019 ROKU

 

W 2019 roku straż pożarna (PSP i OSP) interweniowała:

 

  1. 1. 682 razy – wyjazd do akcji, co 12 godzin i 50 minuty, (w 2018 roku, co 11 godzin i 42 minuty).
  2. 2. 154 pożarów – wyjazd do pożaru, co 56 godzin i 53 minuty, (w 2018 roku, co 52 godziny i 9 minut).
  3. 3. 494 miejscowych zagrożeń (mz) – wyjazd do mz, co 17 godzin i 44 minuty, (w 2018 roku, co 15 godzin i 38 minut).
  4. 4. 34 alarmów fałszywych (af) – wyjazd do af, co 256 godzin i 40 minut (o 11 dni), (w roku 2018, co 438 godzin (ok. 18 dni)).

 

VIII. DZIAŁANIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE.

 

W 2019 roku działalność kontrolno-rozpoznawcza przebiegała zgodnie z rocznym planem pracy. W działaniach uwzględniono zadania i akcje kontrolne koordynowane przez KW PSP w Toruniu i wyszczególnione w terminarzu składania informacji, sprawozdań i analiz oraz wynikające z własnej inicjatywy. W szczególności przeprowadzono następujące działania:

➢  Bieżące kontrole zakładów pracy, przedsiębiorstw, firm i instytucji.

➢  Przeprowadzono kontrolę obiektów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Skontrolowano większość obiektów, w których stwierdzono kilkadziesiąt nieprawidłowości. Nie były to jednak rażące uchybienia mające wpływ na zagrożenie życia ludzi. Wydano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości.

➢  Przed okresem wzmożonej palności przeprowadzono kontrolę na obszarach leśnych nadleśnictw.

➢  Dokonano szeregu odbiorów technicznych nowo powstałych obiektów.

➢  W ramach bieżącej współpracy prowadzono kontrole i akcje prewencyjne z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Policją, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

➢  Nadzór merytoryczny nad eliminacjami gminnymi i powiatowymi turnieju wiedzy pożarniczej, konkursami w zakresie pierwszej pomocy.

➢  Prowadzenie kampanii społecznych w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego wypoczynku w obiektach i na akwenach wodnych,

zasad bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem tlenku węgla (czadu) „Czad i Ogień. Obudź czujność.”, kampania

społeczna w zakresie wypalania pozostałości roślinnych, a także właściwego przygotowania urządzeń i przewodów kominowych do sezonu grzewczego.

➢  Udział w ćwiczeniach w zakresie ewakuacji w szkołach i instytucjach.

➢  Organizacja ćwiczeń na obiektach.

➢  Współudział w organizacji gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

➢  Prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP.

➢  Współpraca z innymi instytucjami, służbami, władzami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa.

 

  1. IX. STAN ZATRUDNIENIA

 

Liczba etatów KPPSP:

49 funkcjonariuszy: 11 etatów w KPPSP – codzienny rozkład czasu służby i 36 etatów JRG – zmianowy rozkład czasu służby oraz

2 etaty korpus służby cywilnej.

W 2019 roku na zaopatrzenie emerytalne odeszło 2 funkcjonariuszy. Wakaty zostały uzupełnione przyjęciem 1 absolwenta Szkoły Aspirantów PSP

w Poznaniu i przyjęciem 1 osoby z naboru do służby.

Stan zatrudnienia (na 01.01.2020) to 49 funkcjonariuszy i 2 osoby służby cywilnej, czyli 100 %.

 

X . WYPOSAŻENIE I STAN OBIEKTÓW

 

Systematycznie przybywa sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków. Liczba pojazdów jest zgodna z normatywem. W 2019 roku pozyskaliśmy z KW PSP w Toruniu 1 używany samochód operacyjny Skoda Octavia. Do jednostek OSP w powiecie trafiły 3 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze tj. Volvo FL do OSP Legbąd, Mercedes Atego do OSP Śliwice i Volkswagen Crafter do OSP Bysław. Pierwsze dwa są samochodami ratowniczo-gaśniczymi, a trzeci ratowniczym. Obiekty komendy są po gruntownym zewnętrznym remoncie i termomodernizacji z 2015 roku. Niektóre pomieszczenia wewnętrzne wymagają remontu tj. głównie klatka schodowa, duża świetlica, która służy m.in. do szkoleń członków OSP oraz garaż główny.


(red.)