2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

APETYT NA ŻYCIE – 4 LUTEGO – ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM

5 min read

Święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w lutym 2000 roku, zorganizowane pod przewodnictwem prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO. Spotkanie zakończyło się przyjęciem przez uczestników Karty Paryskiej, zobowiązującej rządy krajów świata, sygnatariuszy, do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.

Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod patronatem Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem, organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie.

Polska Unia Onkologii w sobotę – 2 lutego -w większości ośrodków onkologicznych w Polsce organizuje Dzień Otwartych Drzwi. Celem akcji jest promowanie zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, propagującego postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną, w tym także profilaktykę wtórną, służącą wczesnemu wykrywaniu nowotworów, takich jak: rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego.

PUO  apeluje o nagłośnienie tej ważnej akcji w mediach lokalnych oraz współdziałanie w tym zakresie z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami pacjentów, młodzieżą szkolną.

Tegorocznym postulatem PUO na Światowy Dzień Walki z Rakiem, to pilne, wspólne, intensywne działania na rzecz przygotowania nowej ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych(NPZChN), przewidzianym do realizacji na lata 2016-2030.

Obecnie realizowany NPZChN, na lata 2006-2015, ma charakter tylko interwencyjny, redukujący z powodzeniem 15-letnie zaniedbania i zaniechania w polskiej onkologii. Następny jest potrzebą chwili, ponieważ przed całym światem stoją kolejne wyzwania, związane z sytuacją epidemiologiczną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

 

Polscy onkolodzy podkreślają, że zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, każdy kraj zobowiązany jest do jak najszybszego przygotowania kolejnej edycji wieloletniego Narodowego Programu Walki z Rakiem, który jednoznacznie uwzględniał będzie niepokojące prognozy zachorowań i zgonów na raka, jak również stosownie do ciągle aktualnych postulatów, zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem.

 

Apeluje się w niej o zapewnienie równego dostępu obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych, kompleksowych świadczeń diagnostyczno- leczniczo- rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej i w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć centrów onkologicznych.

 

Na realizację celów oraz szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową, dzięki której możliwa będzie redukcja zachorowań i poprawa wyników leczenia w Polsce o 5-10 procent, niezbędne jest zagwarantowanie przez rząd odpowiednich środków finansowych, które zapewnią realizację nowego NPZChN w najbliższych 15-20 latach.

 

Czy nowotwór to rak?

 

Nowotwór, to często pojęcie powszechnie znane, jako słowo – rak, – które wzbudza w nas rożne uczucia, najczęściej strach, przerażenie, lęk przed śmiercią.

 

Nowotwór jest chorobą, w której komórki dzielą się w sposób niekontrolowany oraz nie różnicują się w dojrzałe tkanki. Proces ten jest uwarunkowany genetycznie i wynika z pojawienia się mutacji w genach chorego. Bywa, że mutacje te są dziedziczone rodzinnie.

Nowotwory w najprostszej klasyfikacji dzielimy na nowotwory łagodne i złośliwe.

Łagodne, niezłośliwe. Wyróżniamy tutaj nowotwory łagodne pochodzenia mezynchymalnego (włókniak, tłuszczak) czy nabłonkowego ( gruczolak, brodawczak ).Charakteryzują się wolnym tempem wzrastania, dobrym zróżnicowaniem ( przypominają tkankę macierzystą ), odgraniczeniem od otoczenia oraz brakiem skłonności do dawania przerzutów i co najważniejsze po usunięciu nie daje wznów, czyli jest całkowicie wyleczalny.

Złośliwe, do których zaliczamy nowotwory pochodzenia nabłonkowego – raki, pochodzenia mezenchymalnego – mięsaki, jak również nowotwór anaplastyczny. Charakteryzują się one bardzo niskim zróżnicowaniem i atypią komórek. Są niepodobne do żadnej tkanki, rosną szybko, w sposób naciekający i dają przerzuty. Nawet po usunięciu guza często występują wznowy i nawrót choroby. Po ustaleniu rozpoznania,stopnia złośliwości histologicznej ocenia się rozległość i szerzenie się nowotworu. Jest to podstawowy warunek zaplanowania właściwego leczenia.

Wykrywanie nowotworów

Im wcześniej nowotwór zostanie rozpoznany i im wcześniej rozpoczęte będzie leczenie, tym korzystniejsze rokowanie. Wczesne wykrywanie zależy zarówno od uczestnictwa w programach ochrony zdrowia, jaki i od indywidualnych działań.

Wczesne objawy choroby nowotworowej to:

 

 • Guzek.
 • Niegojąca się rana (np. w jamie ustnej).
 • Znamię skórne lub zmiana na skórze, które zmienia wielkość, kształt lub kolor.
 • Krwawienie (inne niż miesiączka).
 • Przewlekły kaszel.
 • Uporczywa chrypa.
 • Biegunka na zmianę z zaparciem.
 • Niewyjaśniona utrata masy ciała.

 

Oczywiście jakiekolwiek zmiany zauważone przez nas, wymagają odpowiedniej konsultacji lekarskiej. A im szybciej, tym lepiej!
Istnieje coś takiego, jak EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM.

A to jego podstawowe punkty:

 

 • Nie pal! Nie pal przy niepalących! – z dużym naciskiem na niepalących, biernych palaczy!którym dym tytoniowy w pomieszczeniu zwiększa ryzyko raka płuc. Wdychanie dymu z cygar i fajki grozi nowotworem jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku.
 • Walcz z otyłością i nadwagą – chyba nie trzeba tego opisywać. Jest mnóstwo takich metod. Jeśli nie dajemy sobie sami rady z naszą nadwagą, poradźmy się po prostu specjalisty.
 • Bądź aktywny! – to niejako połączenie z punktem drugim. Wiadomo nie od dziś, że aktywne spędzanie wolnego czasu i nie tylko, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka okrężnicy, raka piersi, raka trzonu macicy i raka prostaty, proporcjonalnie do stopnia aktywności. Ruch umożliwia utrzymanie prawidłowej masy ciała i przeciwdziała nadwadze i otyłości.
 • Jedz dużo warzyw i owoców, min. pięć razy dziennie.
 • Ogranicz spożycie alkoholu.
 • Unikaj nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, – czyli opalanie się na skwarki nie służy naszej skórze. Możemy nabyć czerniaka.

 

Unikaj kontaktu z substancjami rakotwórczymi – szczególnie w miejscu pracy. Takie nowotwory jak rak płuca, pęcherza moczowego, międzybłoniak opłucnej, rak krtani, białaczka,

naczyniakomięsak wątroby, nowotwory złośliwe jamy nosowej oraz skóry związane są z występowaniem substancji rakotwórczych: pył zawierający krzemionkę, gazy spalinowe, produkty rozpadu radonu, pył drzewny, benzen, azbest, formaldehyd, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, związki chromu, kadmu i niklu.

 

Zaszczep się na WZW B – unikniesz raka wątroby.

Kobiety po 25. roku życia – cytologia.

Kobiety po 50. roku życia – mammografia.

Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia – badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego.

 

 

Agnieszka Krizel

 

Źródło:  http://www.doz.pl/czytelnia/a1051-Jak_mozna_chronic_sie_przed_rakiem

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook