0 1 min 1 rok

Długość drogi wyniesie 732,47 m, a jej szerokość 6 m. Inwestycja będzie polegać na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej oraz skrzyżowań przyległych do drogi. Na całym odcinku przewidziano również ścieżkę rowerową oraz chodnik z pasem zieleni. Zainstalowane zostanie też oświetlenie drogowe.

Wartość inwestycji: 4 mln 104 tys. zł. Koniec prac zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.