0 2 min 12 miesięcy

Podczas dzisiejszego (21 grudnia) posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego marszałek Piotr Całbecki, występując w imieniu wszystkich szesnastu polskich województw, zaproponował rządowi wsparcie w procedowaniu z Komisją Europejską kwestii środków Krajowego Planu Odbudowy i środków w ramach polityki spójności. KE blokuje KPO dla Polski w trybie tak zwanego mechanizmu praworządności i wiele wskazuje na to, że mechanizm ten mógłby też objąć pieniądze przyznane naszemu krajowi w ramach polityki spójności 2021-2027, w tym pulę przeznaczoną na programy regionalne.

– Uruchomienie środków Krajowego Planu Odbudowy i  polityki spójności to kwestia polskiej racji stanu. Czekamy na to z niecierpliwością. Mam nadzieję, że rząd szybko upora się z tym problemem i będziemy mogli zacząć z nich korzystać podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W wystąpieniu podczas dzisiejszych obrad KWRiST wskazał, że samorządy wszystkich szesnastu województw uzgodniły już swoje programy regionalne z KE i powinny rozpocząć ich wdrażanie, w tym ogłaszanie konkursów, w pierwszych miesiącach 2023. Samorządowcy przyjmują więc z najwyższym niepokojem pojawiające się sygnały o możliwym wstrzymaniu środków przez Brukselę.

Występujący po gospodarzu naszego województwa sekretarz strony samorządowej KWRiST Marek Wójcik zaproponował, by w styczniu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie komisji poświęcone wyłącznie temu zagadnieniu, co zostało zaakceptowane przez stronę rządową. Strona samorządowa spodziewa się, że w spotkaniu tym wezmą udział premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Mamy program regionalny 2021-2027!


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl