0 1 min 11 miesięcy

W związku z licznymi pytaniami o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy, że od stycznia 2023 r. wynosi ona 29,00 zł za osobę.

Ulga z tytułu posiadania kompostowania bez zmian – 0,50 zł za osobę.

Druk deklaracji


(red.)

tuchola.pl