0 1 min 9 miesięcy

Dzisiaj w siedzibach powiatu i miasta odbyły się sesje, obie rozpoczęły się od wzruszającej chwili…


(red.)