0 3 min 9 miesięcy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje w naszym mieści od wielu lat. Od stycznia 2021r zmienił siedzibę, obecnie znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia przy ul Kościuszki 16 na parterze.

Sekretariat Zespołu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, informacje można uzyskać też telefonicznie pod nr 52 5592041.  Do Zespołu można składać wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, niepełnosprawności ( do 16 roku życia ) oraz do ulg i uprawnień na podstawie orzeczeń wydanych przez inne organy. Na podstawie wydanych orzeczeń przez składy orzekające Powiatowego Zespołu, można się ubiegać także o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej o ile jest takie wskazanie w orzeczeniu.
Obsługą Powiatowego Zespołu zajmuje się przewodniczący oraz sekretarz a powołani przez Starostę na wniosek przewodniczącego Zespołu są członkowie. Wszyscy posiadają stosowne certyfikaty uprawniające do orzekania.
28 lutego 2023r. odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Wsparcia spotkanie członków Zespołu. W spotkaniu wziął udział członek zarządu Pan Waldemar Kierzkowski. Pracownicy oraz członkowie Zespołu  co 3 lata biorą udział w szkoleniu w Wojewódzkim Zespole w Bydgoszczy,  kończącym się egzaminem i otrzymują certyfikaty.
W tym roku na spotkaniu Pan Waldemar Kierzkowski wręczył  certyfikaty nowym członkom Zespołu,wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego: lekarzowi pediatrze, specjaliście chorób wewnętrznych oraz pracownikowi socjalnemu. Pozostali członkowie, którzy odbyli szkolenia również otrzymali stosowne certyfikaty.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności może funkcjonować wyłącznie wtedy, gdy będą chętni do pojęcia się tego zadania lekarze oraz specjaliści – psycholog, pedagog, doradca zawodowy,pracownik socjalny. Z uwagi na to przewodnicząca Zespołu oraz członek zarządu serdecznie podziękowali lekarzom i specjalistom za zaangażowanie w pracę orzeczniczą.


(red.)

tucholski.pl