0 3 min 8 miesięcy

Rekordowe 30 milionów złotych wyniosło tegoroczne wsparcie przekazane przez samorząd województwa na remonty konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach Kujaw i Pomorza. Dotacje trafiły na realizację 211 przedsięwzięć w całym regionie.

– Efekty naszego wieloletniego unikalnego w skali kraju programu ochrony zabytków widać w całym regionie. Należy podkreślić zaangażowanie właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów, którzy na co dzień troszczą się o nie, chronią przed zniszczeniem, zabiegają o dotacje. Odrestaurowane zabytki to nasz wspólny sukces – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Najwyższe przekazane w tym roku wsparcie wyniosło blisko 400 tysięcy złotych. Wśród 211 wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach i budynkach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

 

Dotacje, na które składają się środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa, umożliwią m.in.:

 

  • kontynuację remontu dachu kościoła pw. św. Małgorzaty w Płowężu (powiat brodnicki),
  • konserwację fragmentu elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie (powiat bydgoski),
  • przeprowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji zachodniej i północnej kościoła pw. NSPJ w Bydgoszczy
  • konserwację polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie (powiat inowrocławski)
  • remont konserwatorski kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie (powiat radziejowski)
  • wykonanie prac restauratorskich przy elewacjach kościoła pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu
  • kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi pw. św. Mikołaja we Włocławku.

 

Lista dotacji z podziałem na powiaty


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl