0 3 min 8 miesięcy

Rząd rozpaczliwie próbuje „wyprostować” to, co schrzanił, dodatkowo pozostając głuchym na sugestie, czy wręcz żądania rolników, którzy od wielu tygodni  ostrzegali przed wjazdem tzw. technicznego zboża z Ukrainy w dodatku bez ceł. Problem w tym, że jak zapowiadano, Polska nie stała się krajem tranzytowym, to zboże pozostało w kraju i pomimo braku jego przydatności do spożycia właśnie je wcinamy w postaci pieczywa, dodatków paszowych itd. Raptem teraz, przed wyborami, rząd obudził się widząc, że za chwilę starci głosy poparcia na wsi, zarządził blokadę, która trwała zaledwie kilka dni. Obecnie wszystko wraca do „normy”, ich normy, co owocuje dalszym brakiem ceł i obietnicą, że zboże pod nadzorem ( to już było) wjedzie i wyjedzie z granic RP. Za własną głupotę ( a może nie?) obwinia oczywiście państwo terrorystyczne, które właśnie prowadzi atak na swojego sąsiada i teraz za pośrednictwem ARiMR – u wspaniałomyślnie proponuje pomoc finansową dla „poszkodowanych”. Noż kurczę… trzeba mieć tupet, aby przekupić obywatela jego własnymi pieniędzmi, nie ponosząc za to najmniejszych konsekwencji.

A żniwa tuż, tuż…

***

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

  • mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo;
  • w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;
  • w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Więcej informacji oraz formularz wniosku – otwórz

Informacja o pomocy finansowej opublikowana na Facebooku

Informacja: Oddział Regionalny w Toruniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Kulisy afery zbożowej.


(red.)

tuchola.pl