0 3 min 8 miesięcy

Nie lubimy polityków, to powszechna opinia społeczeństwa, a ta powinna przywołać ich do porządku. Muszą sobie uzmysłowić fakt, że pełnią oni rolę służebną wobec obywatela, który może być zadowolony z ich działalności, a może też ich odwołać i to raz na zawsze. Tego politycy boją się najbardziej, władza i wpływy, to nałogi absolutne.

Trwa brutalna wojna o władzę, o wpływy na polskiej scenie politycznej. I choć kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie zaczęła,  politycy wszystkich opcji rozjechali się po Polsce w poszukiwaniu przychylnego elektoratu. Również do Tucholi trafiają osoby z tego świata i pomimo niechęci, warto jest ich „wymaglować” z poprzednich deklaracji i obecnej pracy. Z doświadczenia wiemy, że spotkania z politykami mają zawsze ten sam przebieg, my zachęcamy do tego, aby go zburzyć, a to oznacza tylko jedno – odpowiedzi na zadawane pytania ze strony wyborców. Będzie okazja, zastosowania tego mechanizmu, bo właśnie zapowiedziano wizytę pana Piotra Zgorzelskiego – wicemarszałka Sejmu, który jest przedstawicielem formacji, a jej dzieje na przestrzeni ostatniej dekady budzą kontrowersje, a nawet lęki.

Panie Marszałku, łatwo nie będzie, obiecuję… [przyp. mrf]

Piotr Zgorzelski

Urodzony 17 września 1963 roku w Płocku.

Ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunku historia, uzyskując tytuł magistra, a także studnia podyplomowe z ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia z zakresu integracji europejskiej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Ciachcinie i w Leszczynie Szlacheckim, gdzie w latach 1992 – 1998 pełnił funkcję dyrektora. Następnie przez cztery lata zajmował stanowisko wicewójta gminy Bielsk.

W 2003 został dyrektorem delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku. W latach 2002 – 2010 pełnił funkcję radnego powiatu płockiego. W 2010 został wybrany na Starostę Płockiego. W 2011 roku uzyskał mandat poselski.

Piotr Zgorzelski był posłem na Sejm VII i VIII kadencji. Wybrany został również na IX kadencję.  W Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej brał czynny udział w pracach wielu komisji oraz podkomisji, m.in.:  był Przewodniczącym Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorządności. Jest także członkiem Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictw Ludowe – Koalicja Polska. W strukturach PSL pełni funkcję Sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

12 listopada 2019 r. został wybrany na wicemarszałka Sejmu IX kadencji.


(red.)

Fot. wstępna  Adrian Grycuk