0 3 min 8 miesięcy

Nowy wiadukt będzie konstrukcją jednoprzęsłową o długości około 48 metrów. Powstanie w miejscu istniejącego, który zostanie rozebrany. Na obiekcie o szerokości blisko 15 metrów znajdzie się także ciąg pieszo-rowerowy, który połączy odcinki trasy rowerowej wybudowanej podczas modernizacji drogi wojewódzkiej nr 240 Polski Konopat-Terespol Pomorski. Wiadukt zyska odwodnienie, bariery i balustrady, a jego nośność wyniesie 40 ton. Zmodernizowany obiekt umożliwi też docelową przebudowę magistrali kolejowej wraz z podniesieniem prędkości na torowisku z Bydgoszczy do Trójmiasta do 160km/h.

Wykonawca wykorzystał okres zimowy do przygotowania tymczasowej organizacji ruchu. Zakłada ona wytyczenie kilku objazdów:

  • pojazdy o masie do 3,5 tony będą kierowane od węzła Świecie Zachód odcinkiem drogi ekspresowej S5 do węzła Gruczno, a następnie drogami powiatowymi przez Poledno do drogi wojewódzkiej nr 240 w rejon miejscowości Plewno;
  • pojazdy ciężarowe będą kierowane na objazd przebiegający drogami krajowymi i wojewódzkimi. Będzie on prowadził od węzła Świecie Zachód drogą ekspresową S5 do węzła Bydgoszcz Opławiec, następnie drogą krajową nr 25 do Sępólna Krajeńskiego i drogą wojewódzką nr 241 do Tucholi;
  • dodatkowe tablice zalecające objazd ustawione zostaną także na autostradzie A1 na węźle w Warlubiu. Będą one zalecały dojazd do Chojnic z pominięciem drogi wojewódzkiej nr 240 przez objazd wytyczony drogą wojewódzką nr 214 przez Skórcz do Zblewa i dalej drogą krajową nr 22 do Chojnic.

Dla pojazdów transportu publicznego funkcjonować będzie objazd z wykorzystaniem dróg gminnych przebiegających przez miejscowość Terespol Pomorski i przejazd kolejowy (ulice Szkolną i Dworcową).

Wykonawca na realizację robót ma 15 miesięcy, do których nie wlicza się okresu zimowego (15 grudnia-15 marca). Wszystkie prace mają być ukończone wiosną przyszłego roku. Po odbiorach będą objęte siedmioletnią gwarancją. Wykonawcą jest spółka Marbro z Gdańska.


(red.)

Na pdst. ZDW Bydgoszcz