0 1 min 7 miesięcy

Wczoraj przed południem w tucholskim starostwie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych w konkursie na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie nr 1/2023 dla organizacji pozarządowych.

Do podziału była pula w wysokości 47 tysięcy złotych. Kwota ta rośnie każdego roku, a w tym pieniądze trafiły do czterech organizacji i to z konkretnym przeznaczeniem.


(red.)