0 1 min 6 miesięcy

W 2022 roku Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna realizowała zadanie publiczne „Remont Mauzoleum w Raciążu”, którego celem było odnowienie perły architektury powstałej na przełomie XIX i XX wieku. Mauzoleum Rodziny Janta-Połczyńskich znajduje się w Raciążu i spoczywają tu m.in. śp. minister rolnictwa dr. Leon Janta-Połczyński wraz z małżonką, którzy są wyeksponowani w głównej kwaterze oraz najbliższych 11 członków ich rodziny. Remont Mauzoleum miał charakter kompleksowy. Obejmował zabezpieczenie fundamentów oraz piwnicy, ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a także drzwi. Remont Mauzoleum w Raciążu był współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.


(red.)

Na pdst. fundacja-pih.pl