0 1 min 6 miesięcy

Modernizacja tucholskiej oczyszczalni ścieków wchodzi w fazę finałową. Dotyczy to również remontu budynku administracyjnego w którym mieści się laboratorium. Na te kadry chwilę jeszcze zaczekamy.

Dzisiaj wdrapiemy się wysoko, aby pokazać naszym widzom i czytelnikom ogrom wykonanych prac w jednym kadrze.


(red.)