0 4 min 6 miesięcy

Rozpoczęło się dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) w Europejskim Komitecie Regionów. Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego do Kujawsko-Pomorskiego przybyli członkowie Parlamentu Europejskiego, eksperci Komisji Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz reprezentanci świata nauki i organizacji pozarządowych. Wśród poruszanych dziś (1 czerwca) tematów znalazły się: ochrona konsumentów, instrumenty wzmocnienia zrównoważonego rolnictwa oraz polityka rybołówstwa. Debata drugiego dnia obrad toczyć się będzie wokół kwestii odporności europejskich systemów produkcji i dystrybucji żywności na zagrożenia i kryzysy.

– To wielka przyjemność i zaszczyt móc otworzyć posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów w Ratuszu Staromiejskim, najbardziej reprezentacyjnym miejscu Torunia, miasta, w którym 550 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik – powiedział na rozpoczęcie marszałek Piotr Całbecki.

– Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją przygotowanej przeze mnie i jednogłośnie przyjętej podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Regionów opinii w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu. Niezwykle istotne jest, aby działania podejmowane przez Parlament Europejski były oparte i uwzględniały ocenę tych, którzy są najbliżej mieszkańców – obywateli Unii Europejskiej.

– Podczas dyskusji poruszymy kwestię problemów, które dotykają wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, m.in. rolnictwa, zdrowia i kultury turystyki. Będziemy starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Kluczowym słowem naszych debat będzie „odporność” – na różnego rodzaju nadchodzące wyzwania – mówiła Isilda Maria Prazeres Gomes, przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów.

– 70 procent praw, które „są tworzone w Brukseli”, to prawa wdrażane lokalnie w naszych regionach, województwach, gminach, miastach. Opinia, którą będziemy wypracowywać podczas naszych spotkań zostanie następnie przekazana do Parlamentu [Europejskiego] i Rady [Europejskiej], a te decyzje dalej będą wpływały na ostateczny kształt prawodawstwa unijnego – wyjaśniła Dorota Tomala, wiceszefowa Komisji NAT w Komitecie Regionów.

– W związku z jutrzejszą konferencją poświęconą bezpieczeństwu żywnościowemu zdecydowaliśmy się na wyjazd poza Toruń, aby w praktyce pokazać członkom komisji, jakie zmiany zaszły w uprawie ziemi w naszym kraju w ciągu ostatnich lat – dodała.

Mapa Unii Europejskiej z naniesionymi regionami i miastami, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu członków komisji NAT w Europejskim Komitecie Regionów

NAT jest jedną z merytorycznych komisji roboczych Komitetu Regionów, który jest ważnym gremium doradczym w strukturach Unii Europejskiej, określanym jako głos regionów w Brukseli. Zasiada w niej ponad stu samorządowców ze wszystkich dwudziestu siedmiu państw Wspólnoty. Prace NAT dotyczą m.in. spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwem oraz ochroną konsumentów i zdrowiem. W obecnej kadencji skupiają się one przede wszystkim na tak zwanej agendzie wiejskiej dla Europy i zdrowiu publicznym.

Członkowie komisji NAT spotykają się pięć razy w roku – cztery razy w Brukseli, a jedno posiedzenie jest wyjazdowym. Kujawsko-Pomorskie rywalizowało w tej kwestii m.in. z Prowansją i Hiszpanią.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Mirosław Kuras  dla UMWKP