0 1 min 6 miesięcy
To pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości. W ramach zadania wybudowano tłocznię ścieków wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem dojazdu i zagospodarowaniem całego terenu.

Wartość inwestycji wyniosła 641 878,64 zł, z czego 400 000,00 zł wyniosło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

(red.)

Tuchola FB / Ratusz