0 2 min 6 miesięcy

Zacne gremium zbierze się już jutro, a wezmą w nim udział marszałkowie województwa, przedstawiciel wojewody, przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciel Biura Ubezpieczeń Jednostek Administracji Publicznej oraz starostowie naszego województwa. Łącznie około sześćdziesięciu  zaproszonych gości.

Zanim konwent się rozpocznie dojdzie do uroczystego podpisania umów z wykonawcami zadań pn. Odnowa nawierzchni DW nr 237 na odcinku Pruszcz – Mąkowarsko od kilometra 43+440 do kilometra 47+405, długości 3, 969 km oraz Odnowa nawierzchni DW nr 243 na odcinku Mrocza – Prosperowo od kilometra 0+125 do kilometra 4+320 o długości 4,195, etap I od kilometra 0+850 do kilometra 2+850 długości 2 kilometrów.

Początek konwentu zaplanowano na godzinę 11-stą, rozpocznie ją film poświęcony POWIATOWI TUCHOLSKIEMU pt. „Krętą ścieżką do sukcesu”.”.

N
Następnie omówiona zostanie sytuacja finansowa powiatów. Temat rozwinie Zastępca Dyrektora Grzegorz Kubalski z Biura Związków Powiatów Polskich. Sytuację szpitali powiatowych, ściślej ich aktualny stan omówi Dyrektor Jan Gessek z Kujawsko -Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-tu. Dyrektor Szymon Piotrowski z Biura Ubezpieczeń Jednostek Administracji Publicznej przedstawi ofertę firmy Mentor S.A.

Konwent medialnie obsłuży TOKiS-PRESS TV NEWS.


(red.)