0 6 min 6 miesięcy

W kujawsko-pomorskim Centrum Onkologii (CO) w Bydgoszczy powstanie funkcjonujące w oparciu o najnowocześniejszą obecnie na świecie amerykańską technologię Centrum Terapii Wychwytu Neutronów Borowych. To szansa dla chorych cierpiących na szczególnie trudne postaci nowotworów, w tym nowotwory mózgu. Dziś (16 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim podpisano list intencyjny w tej sprawie.

– Jesteśmy drugim ośrodkiem w Europie, który ma szanse na uruchomienie tej nowatorskiej metody leczenia. Jest to punktowe niszczenie komórek rakowych, co jest szczególnie istotne w leczeniu nowotworów, szczególnie głowy i szyj. Jest to umowa z partnerem, który dostarczy urządzenia. My natomiast zorganizujemy miejsce i urządzenia, ponieważ tego typu technologia wymaga poważnych inwestycji. Dla chorych jest to szansa na leczenie i przeżycie – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Nowatorska, nowa w polskich warunkach terapia borowo-neutronowa (BNCT – Boron Neutron Capture Therapy) jest rodzajem radioterapii (rozwinięciem terapii protonowej), której przewaga nad innymi technikami polega na znacznym ograniczeniu negatywnych skutków w tkankach zdrowych. Ujmując rzecz w skrócie można stwierdzić, że chodzi o wybiórcze niszczenie komórek rakowych z jednoczesnym oszczędzeniem zdrowej tkanki. Podawany specjalną techniką bor trafia wyłącznie do zmienionych chorobowo komórek, a wychwytywanie przez jego cząsteczki promieniowania neutronowego (obojętnego dla ludzkiego organizmu) skutkuje wytworzeniem ultrakrótkiej wiązki promieniowania jonizującego, niszczącego wyłącznie komórki nowotworowe. Dostarczycielem technologii jest amerykańska firma TAE Life Sciences, która jest światowym liderem w tej dziedzinie.

– Jest to niezwykle ważna, nowoczesna i bezpieczna terapia, która pozwoli chorym na zwiększenie szans przeżycia niż obecnie. Terapia jest na tyle nowatorska, że funkcjonuje w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych, a w przyszłości powstanie również we Włoszech, który będzie po nas drugim miejscem w Europie, wykorzystującym tego rodzaju leczenie pacjentów. Udział Centrum Onkologii w projekcie jest dużym kredytem zaufania dla regionu, które daje szanse leczenia, ale też wzmocni nasz rozwój naukowy – mówił dyrektor CO prof. Janusz Kowalewski.

Prof. Maciej Harat z Centrum Onkologii wyjaśnia, że przyszłe Centrum Terapii Wychwytu Neutronów Borowych będzie ośrodkiem badawczym i terapeutycznym prowadzącym z najwyższą starannością badania kliniczne, a CO dołączy do elitarnej światowej sieci ośrodków stosujących tego rodzaju terapię. Początkowo będzie ona stosowana w leczeniu najtrudniejszych złośliwych nowotworów mózgu, głowy i szyi, a później także innych nowotworów.

Budowa obiektu mieszczącego ośrodek powinna się zakończyć w 2025 roku, rozpoczęcie pierwszych badań klinicznych planowane jest na wiosnę 2026.

Podpisy pod listem intencyjnym w sprawie stworzenie Centrum Terapii Wychwytu Neutronów Borowych złożyli dziś marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, reprezentujący TAE Life Sciences dyrektor Robert Hill, dyrektor CO prof. Janusz Kowalewski i wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego Michał Korolko. Rolą tej ostatniej instytucji będzie m.in. opracowanie preparatu kontrastującego do terapii borowo-neutronowej.

– Chcemy, aby projekt służył zdrowiu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to terapia, nad którą pracujemy i nadal jest rozwijana. Chciałbym podziękować marszałkowi oraz dyrektorowi Centrum Onkologii, że byli otwarci na projekt co dało szanse na uruchomienie tego projektu – mówił dyrektor operacyjny TAE Life Sciences dyrektor Robert Hill.

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy jest jednostką prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto Urząd Marszałkowski jest organem prowadzącym dla piętnastu podmiotów ochrony zdrowia. Poza centrum onkologii są to: Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dra Józefa Krzymińskiego s.p.z.o.z. w Inowrocławiu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.


(red.)

Mat. nadesłane. 

Fot. Mikolaj Kuras dla UMWKP