0 1 min 6 miesięcy
Odbędzie się  26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę obiektu.
  7. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny


(red.)