0 1 min 5 miesięcy

Do naszej gromadki instruktorów, wśród których są również redaktorzy i reporterzy TOKiS-PRESS TV NEWS, dołączyli kolejni. Informacja ze Starostwa Powiatowego w Tucholi.

14 pasjonatów wycieczek rowerowych zgłosiło się na kurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie” przy wsparciu środków Powiatu Tucholskiego. Nauka prowadzona przez Marcina Kozioła ze Stowarzyszenia „Polska na rowerze” pomoże im przy dobrym planowaniu i bezpiecznej realizacji wypraw rowerowych, na których można będzie poznawać uroki naszej okolicy. Wiadomo bowiem, że rower jest najlepszym środkiem do przemieszczania się po Borach Tucholskich, gdy chcemy odwiedzić bardziej odległe ich atrakcje.

Kolejnym etapem projektu „Rowerem przez Powiat Tucholski – szkolenie instruktorów” jest cykl wycieczek rowerowych opracowanych i przeprowadzonych samodzielnie przez uczestników szkolenia.


(red.)

tucholski.pl