0 2 min 5 miesięcy

Choć już informowaliśmy o tym wydarzeniu, powróćmy do niego. Tym razem oprzemy się na informacji nadesłanej przez pana Bartosza Puchowskiego – koordynatora projektu, prezesa Fundacji „Cisowy Fyrtel”. Ogłoszone zostały wyniki konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.

W tym roku z terenu powiatu tucholskiego nagrodzone zostały dwie organizacje (spośród 27 inicjatyw zgłoszonych przez organizacje, kapituła konkursowa jednomyślnie postanowiła zarekomendować do nagrody zarządowi województwa jedenaście przedsięwzięć), a mianowicie Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż.

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” z Wysokiej w gm. Cekcyn, otrzymała za realizację projektu pn. „Cekcyńscy seniorzy – aktywni, zintegrowani i zmotywowani”. Zadanie realizowane było od 15 kwietnia do 15 października 2022r. dla grupy 12 osób 50+ oraz 3 osób z ich otoczenia (wszyscy z terenu gm. Cekcyn). W ramach projektu odbywały się zajęcia artystyczne, w tym wokalne, animacyjne, zajęcia z dietetyczką, fizjoterapeutką, psychologiem, zajęcia wyjazdowe do różnych instytucji kultury w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu. Na koniec każda z uczestniczek i uczestników zadania skorzystać mogła z masażu geriatrycznego, a podczas seminarium podsumowującego projekt każdy otrzymał też matę masującą. Zadanie realizowane było w ramach LSR „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Budżet projektu 50 000zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż otrzymało nagrodę za realizację projektu pn. „Borowiackie rękodzieło. 


(red.)

Informacje nadesłane.

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP