0 6 min 5 miesięcy

Ponad 40 jezior, około 800 gatunków roślin i wiele rzadkich gatunków ptaków, ścieżki turystyczne i trasy rowerowe czekają na odwiedzających w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. Park jest ważnym elementem naturalnego korytarza ekologicznego łączącego Kampinoski Park Narodowy z Puszczą Bydgoską i dalej z Borami Tucholskimi. Liczne walory krajobrazowe i wartości przyrodnicze czynią te tereny wyjątkowym miejscem do wypoczynku.

– Każdy z naszych parków wart jest odwiedzenia, a urok tych miejsc sprawia, że wiele osób chętnie tu wraca. Są tu wspaniała przyroda z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, atrakcyjne miejsca do uprawiania pieszej i wodnej turystyki, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. Parki krajobrazowe to prawdziwe bogactwo naszego regionu – przyznaje marszałek Piotr Całbecki.

 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK) został utworzony w 1979 roku i objął tereny dwóch województw: kujawsko-pomorskiego (gminy: Włocławek, Kowal i Baruchowo) i  mazowieckiego (gminy: Nowy Duninów, Łąck, Gostynin). Siedzibą parku jest Kowal w Kujawsko-Pomorskiem.

 

Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego leży ponad 40 jezior, w tym, unikalne w skali światowej jezioro Gościąż. Na jego dnie co roku zbierają się charakterystycznej osady, które  pozostały nie naruszone ani przez czynniki naturalne, ani przez działalność  człowieka przez 13 tysięcy lat. W okresie wakacyjnym turyści chętnie odwiedzają kąpieliska i plaże położone w obrębie jezior: Wikaryjskiego, Wójtowskich, Soczewka, Lucieńskiego oraz Wistki Szlacheckiej. Stanica żeglarska nad Jeziorem Ciechomickim zaprasza żeglarzy, zaś kajakarze mogą pokonać szlak wodny na Skrwie Lewej od Jeziora Lubieńskiego. Z kolei Jezioro Rakutowskie wraz z otaczającymi podmokłościami wpisano do rejestru międzynarodowych obszarów cennych dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych.

Ptaki wodno-błotne to najcenniejsza grupa fauny parku. Występują tu m.in. umieszczone w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” m.in. bocian czarny, żuraw, batalion i derkacz. Przez lata na terenie parku działał Ośrodek Rehabilitacji i Hodowli Ptaków, w którym leczono i rehabilitowano ptaki, głównie drapieżne. Dzięki pracy przywrócono przyrodzie około 2000 osobników, m.in. orły bieliki, rybołowy, kilka gatunków sów, błotniaki, myszołowy. W 1991 roku w GWPK przeprowadzono pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej reintrodukcję sokoła wędrownego, kontynuowaną do dzisiaj. Aż do 2 października na terenie parku można wziąć udział w obozie ornitologicznym. Organizuje go nad Jeziorem Rakutowskim, na skraju wsi Krzewent, Stacja Obrączkowania Ptaków ,,Rakutowskie”, prowadzona przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (więcej informacji).

 

W 1981 roku rozpoczęto też udaną reintrodukcję bobra europejskiego. Na terenie parku obserwuje się ostatnio rysia, który dotarł w te tereny najprawdopodobniej aż z Kampinoskiego Parku Narodowego.

 

Walory parku można poznawać przemierzając liczne szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze. Są tu również ścieżki przystosowane do uprawiania turystyki konnej (więcej). Na terenie parku często organizowane są również rajdy rowerowe – kolejny pn. ,,Ekologia na dwóch kółkach” odbędzie się 30 lipca, organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie. Aktualnych informacji można szukać na fanpage parku na Facebooku.

 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w liczbach:

  • powierzchnia parku wynosi ponad 38,8 tys. ha, z czego 22,2 tys. ha (ponad 57 procent) leży w województwie kujawsko-pomorskim,
  • ponad 60 procent powierzchni zajmują lasy,
  • na terenie parku leży ponad 40 jezior,
  • walory parku można poznawać przemierzając 9 ścieżek rowerowych i 8 ścieżek turystycznych,
  • w granicach parku występuje około 800 gatunków roślin naczyniowych.

 

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP.