0 3 min 5 miesięcy

Rekordowe 30 milionów złotych wyniosło tegoroczne wsparcie przekazane przez samorząd województwa na remonty konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach Kujaw i Pomorza. Dotacje trafią na realizację 208 przedsięwzięć w całym regionie. Umowy wręczyli dziś (20 lipca) beneficjentom marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

– Zabytkowe obiekty to nasze dziedzictwo, o które mamy obowiązek dbać – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

 Należy podkreślić zaangażowanie właścicieli i zarządców, którzy na co dzień troszczą się o nie, chronią przed zniszczeniem i zabiegają o dotacje. Odrestaurowane zabytki to nasz wspólny sukces.

  

Najwyższe przekazane w tym roku wsparcie wyniosło ponad 400 tysięcy złotych. Wśród 208 wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach i budynkach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacje, na które składają się środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa, umożliwią m.in.:

  • kontynuację remontu dachu kościoła pw. św. Małgorzaty w Płowężu (powiat brodnicki),
  • konserwację fragmentu elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie (powiat bydgoski),
  • przeprowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji zachodniej i północnej kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy,
  • konserwację polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie (powiat inowrocławski),
  • remont konserwatorski kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie (powiat radziejowski),
  • wykonanie prac restauratorskich przy elewacjach kościoła pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu,
  • kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi pw. św. Mikołaja we Włocławku.

Lista dotacji z podziałem na powiaty (pdf) – w załączniku

Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która przyznała naszemu województwu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra.

Czytaj także Program ochrony zabytków: mamy się czym pochwalić


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP