0 1 min 4 miesiące

Po kilkuletniej przerwie Borowiackie Towarzystwo Kultury wróciło do tradycji. Widowisko regionalne „Goście jadą” miało uzmysłowić widzom, że Borowiacy, Kociewiacy i Kaszubi posiadają wspólne pomorskie korzenie kulturowe.

Przenosimy się na skwer, przy pomniku św. Małgorzaty – patronki Tucholi, a tam…


(red.)