0 2 min 4 miesiące

2 sierpnia przedstawiciele Powiatu Tucholskiego odwiedzili stare cmentarze ewangelickie w Gminie Cekcyn, którymi opiekuje się Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”. 

Wizyta ta powiązana była z realizowanym wcześniej przez Stowarzyszenie projektem współfinansowanym przez Powiat Tucholski, w ramach którego na cmentarzach prowadzone były prace porządkowe. Wcześniej jeszcze przy wsparciu Powiatu powstały tablice informacyjne przypominające historię poszczególnych miejsc. Dziękujemy członkom, wolontariuszom i współpracownikom Stowarzyszania za ich wysiłki, by zachować dla potomnych skrawki przeszłości – także tej, która minęła i już nie powróci, ale przypomina nam o wielokulturowej tradycji tych ziem.

Zachęcamy wszystkich do wędrówki przygotowanym przez „Światło” szlakiem po dawnym poligonie „Heidekraut”, na którym zlokalizowane są m.in. uporządkowane cmentarze. To wędrówka po Borach Tucholskich, która łączy możliwość podziwiania nieskażonej przyrody, zachowanej tradycji i wielowątkowej historii – jak przystało na ustanowiony przez UNESCO Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie.


(red.)

tucholski.pl