0 5 min 4 miesiące

Ponad 40 jezior, 8 rezerwatów przyrody, wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Bogactwo przyrodnicze Brodnickiego Parku Krajobrazowego co roku przyciąga na te tereny wielu turystów. Usatysfakcjonowani będą zwłaszcza miłośnicy aktywnego wypoczynku, którzy mogą spędzać czas w kajaku lub na licznych szlakach pieszych czy rowerowych.

Brodnicki Park Krajobrazowy utworzono w 1985 roku. Ma ponad 17 tysięcy hektarów powierzchni, leży na obszarze dwóch województw: kujawsko-pomorskiego (12 349 ha) i warmińsko-mazurskiego (4 336 ha) oraz na terenie sześciu gmin: Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brodnica, Brzozie, Biskupiec Pomorski i Kurzętnik. Zajmuje centralną, najbardziej wartościową pod względem przyrodniczym i kulturowym część Pojezierza Brodnickiego. Cały jego obszar wchodzi w skład ,,Zielonych Płuc Polski”.

 

Siedziba parku znajduje się w Grzmięcy (powiat brodnicki) nad jeziorem Strażym. Sąsiadują z nią ogród dydaktyczny i posterunek meteorologiczny. Wraz z dobudowaną do siedziby parku salą dydaktyczną (koszt inwestycji: 402 tys. złotych, z czego ponad 270 tys. stanowiły środki RPO na lata 2007-2013) stanowią zaplecze edukacyjne parku. W ciągu roku korzysta z niego blisko 4 tysiące gości – głównie uczniów szkół i przedszkoli w ramach zajęć edukacyjnych i ,,zielonych szkół”.  Edukacja ekologiczna odbywa się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej ,,Miętowy Gaj” w Gaju (powiat brodnicki). Oprócz zaplecza dydaktycznego (sala i muzeum przyrodnicze), przy ośrodku działa tzw. ogród bioróżnorodności. Goście mają tu też do dyspozycji trawiaste boisko wielofunkcyjne i miejsce na ognisko.

 

Pracownicy parku aktywnie organizują wiele wydarzeń propagujących piękno miejscowej przyrody-np. gry terenowe, półkolonie dla grup zorganizowanych, dwudniowe zajęcia o tematyce:

 • Drzewa i krzewy Brodnickiego Parku Krajobrazowego”,
 • Nietoperze Brodnickiego Parku Krajobrazowego  – zajęcia ornitologiczne,
 • Rośliny zielne Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
 • Sowy Brodnickiego Parku Krajobrazowego.


Dzieci i młodzież mogą też poznawać tajniki pszczelarstwa w czasie warsztatów przyrodniczych (m.in.  ,,Jak w ulu”) w pasiece dydaktycznej mieszczącej się przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

 

Walory przyrodnicze Brodnickiego Parku Krajobrazowego najlepiej poznawać na ścieżkach edukacyjno-ekologicznych. Oferta tras jest zróżnicowana w zależności od wieku użytkowników. Można je przemierzać pieszo, rowerem lub kajakiem. Aktualne wydarzenia pracownicy parku zapowiadają i relacjonują na profilu na Facebooku.

 

Ścieżki dydaktyczne dla najmłodszych:

 • bajkowe ścieżki dydaktyczne „Jaś i Małgosia”, „O rybaku i złotej rybce”, „Szlakiem Czerwonego Kapturka”.
  Na tych ścieżkach pracownicy parku wcielają się w role postaci z bajek. Wzdłuż ścieżek ustawione są eksponat zwierząt, dzięki czemu dzieci poznają budowę zwierząt, sposób ich odżywiania, występowanie, tryb życia.

 

Ścieżki dydaktyczne i turystyczne dla dzieci starszych z tablicami informacyjnymi:

 • rowerowa przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego „Retno”,
 • kajakowa ścieżka dydaktyczna do rezerwatu florystycznego „Bachotek”,
 • przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna „Grabiny – Łąkorz”,
 • przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Zarośle”,
 • piesza przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Bobrowiska”,
 • rowerem po Bagiennej Dolinie Drwęcy.

 

Ścieżki edukacyjne dla szkół podstawowych (klasy IV-VI):

 • Nory Bobrowe,
 • Nora Lisa,
 • Gniazdo Perkoza,
 • Owady nad wodą,
 • Jak w ulu.

 

Ścieżki edukacyjne dla szkół podstawowych (klasy (VII-VIII):

 • Tropami zwierząt,
 • Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
 • Zajęcia ornitologiczne.

 

Ścieżki dydaktyczno-zdrowotne dla dorosłych:

 • Brodnicki Nordic Walking Park – 4 trasy

 

Brodnicki Park Krajobrazowy w liczbach:

 • ponad 60 procent parku zajmują lasy,
 • na terenie parku leży ponad 40 jezior,
 • w parku występuje blisko 950 gatunków roślin naczyniowych, wiele z nich jest objętych ochroną całkowitą lub częściową,
 • najcenniejsze obszary parku chroni 8 rezerwatów przyrody, występują tu rzadkie i chronione gatunki: bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, bąk, kilka gatunków perkozów, żuraw, a także wydra i bóbr europejski,
 • nawet po kilkaset lat liczą sobie tamtejsze drzewa-pomniki przyrody, (dęby, buki, sosny, lipy).

 

Urząd Marszałkowski jest organem prowadzącym dla 10 parków krajobrazowych. Są to:

 • Wdecki Park Krajobrazowy,
 • Brodnicki Park Krajobrazowy,
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy,
 • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy,
 • Krajeński Park Krajobrazowy,
 • Nadgoplański Park Tysiąclecia,
 • Tucholski Park Krajobrazowy,
 • Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolna Wisłą (dawniej Zespół Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz włączony w jego strukturę Park Krajobrazowy Góry Łosiowe).

(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP