0 1 min 4 miesiące

Promenada wokół Głęboczka w Tucholi istnieje od wielu lat, ale ciągle brakuje ostatniego odcinka, który zakończy inwestycję, dając jej pełne prawo do nazwania jej właśnie „promenadą”. Prace nad tą inwestycją trwają, a my odnotowujemy kolejne postępy.

Kiedy byliśmy tam ostatnio wbite w dno były tylko pale na których spocznie cała konstrukcja. Najkorzystniejszą ofertę realizacji przedsięwzięcia gminnego złożyła firma Mat-Bud Michała Piechowiaka z Przytocznej, na kwotę 3.075.000,00 zł brutto. Termin realizacji 15 m-cy od podpisania umowy.

A jak dzisiaj wygląda plac budowy?


(red.)