0 4 min 2 miesiące

Nie ukrywajmy, święto lubiewskiego samorządu zorganizowano wzorowo, zadbano o wszystko, jednak tego nikt się nie spodziewał, no może… prawie nikt, zainteresowani wiedzieli, media też. Minister Schreiber, na scenie lokalnego domu kultury, zrobił wszystkim niespodziankę. Jeżeli wielu uzna to za „kiełbasę wyborczą”, to poprosimy o jej cały wagon. Właśnie przyjechała.

65 milionów dla naszych samorządowców, to musiało zrobić wrażenie i to na każdym. Zrobiło!

Prócz zaproszonych ministra Schreibera oraz wicewojewody Radosława Kempinskiego w uroczystości uczestniczyli samorządowcy z całego powiatu tucholskiego – burmistrz Tucholi, Tadeusz Kowalski, wójtowie gmin Cekcyn – Jacek Brygman, Gostycyn – Ireneusz Kucharski, Kęsowo – Radosław Januszewski i Śliwice – Daniel Kożuch, a także radni i mieszkańcy powiatu tucholskiego.

W tym zacnym gronie podsumowano to, co udało się zrobić dla mieszkańców Borów Tucholskich w ciągu ostatnich czterech lat.

Nowe drogi, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, przedszkola, kino, świetlice – to tylko niektóre z inwestycji. Podziękowałem wszystkim samorządowcem za dobrą współpracę, która zaowocowała tymi ważnym dla mieszkańców przedsięwzięciami. Minister Łukasz Schreiber przekazał także dobre wieści – wszystkie samorządy z powiatu tucholskiego otrzymają kolejne 65 mln zł na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ładu.

POWIAT Tucholski

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I) – 2 000 000,00

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice – 4 940 000,00

GMINA Cekcyn

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy – 4 000 000,00

Modernizacja infrastruktury społecznej budynków użyteczności publicznej w gminie – 2 000 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Cekcyn i Kruszka – 2 000 000,00

GMINA GOSTYCYN

Rozwój sieci drogowej na terenie gminy – 7 799 473,00

Termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w Gostycynie – 1 200 000,00

GMINA KĘSOWO

Budowa budynku wielorodzinnego w miejscowości Żalno – 1 530 000,00

Budowa chodnika w miejscowości Pamiętowo – 940 575,23

Budowa i przebudowa dróg gminnych – 6 742 099,68

GMINA LUBIEWO

Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim – 1 450 000,00

Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo – 1 350 000,00

Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej oraz budowa I etapu drogi Wełpin-Huta – 5 200 000,00

GMINA ŚLIWICE

Budowa dróg na terenie Gminy Śliwice – 2 956 463,27

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP Śliwice oraz budowa zadaszenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP Lińsk – 2 000 000,00

GMINA TUCHOLA

Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, 010735C ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi – 9 613 936,75

TUCHOLSKI ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY

Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie – etap I – 1 428 571,43

Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo – Gminnego – 8 571 428,57


(red.)

Na pdst. informacji FB ministra Schreibera.