0 5 min 2 miesiące

Czy są Państwo zwolennikami upraw eko w swoich ogrodach? Tak, to meldujmy, że w tucholskim TIPOK-u ( jeden z zakładów tucholskiego PK) można dokonać zakupu polepszacza gleby za symboliczną kwotę. To środek w pełni organiczny bez dodatków chemicznych świństw i co ważne produkowany jest w Tucholi! Jesteśmy już po lekturze specyfikacji i rzeczywiście środek robi świetne wrażenie. Jedziemy obejrzeć go z bliska oraz dotknąć ręką. To piękna, czarna „ziemia”, gotowa do użycia tuż po jej przesianiu w czeluściach skomplikowanej maszyny.

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi sp. z o. o. oferuje sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie TUCHZIEM.

Jest to produkt powstały w procesie kompostowania wyłącznie odpadów biodegradowalnych  takich jak: trawa, liście, resztki roślinne, pochodzących  z upraw rolnych, gospodarstw domowych oraz pielęgnacji ogrodów, parków  i innych terenów zielonych, posiadający dopuszczenie do obrotu na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr DHR.ns.8101.42.2022.31 z dnia 11 marca 2022 r.

Przed wydaniem decyzji o dopuszczeniu do obrotu, TUCHZIEM został przebadany laboratoryjnie i zaopiniowany pozytywnie przez następujące instytucje:

  • – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
  • – Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,
  • – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
  • – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym,
  • – Instytut Medycyny Wsi w Lublinie,
  • – Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

Środek może być stosowany w uprawach polowych, warzywnych, sadowniczych a także w uprawach roślin ozdobnych  i trawników oraz do rekultywacji gleb. Poprawia żyzność gleby poprzez wzbogacanie jej w substancję organiczną oraz składniki pokarmowe, w tym głównie azot, fosfor i potas. Stosowanie produktu wpływa korzystnie na poprawę własności fizycznych i chemicznych gleby, a tym samym wzrost plonowania oraz polepszenie kondycji i jakości roślin.  Zalecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb słabo-próchnicznych o małej aktywności biologicznej. Ze względu na odczyn obojętny lub zasadowy szczególnie polecany jest do poprawy odczynu gleb zakwaszonych. Produkt ma postać stałą, barwę od ciemnobrązowej do czarnej, zapach humusu. Posiada strukturę grudek różnej wielkości, z widocznymi przekompostowanymi  fragmentami roślin.

Dostarczane odpady ulegające biodegradacji gromadzone są na placu do kompostowania i w razie potrzeby mechanicznie rozdrabniane. Proces produkcji środka TUCHZIEM polega na uformowaniu odpadów biodegradowalnych w podłużne pryzmy  i naturalnym kompostowaniu ich przez okres 8 do 12 tygodni. W tym czasie materiał w pryzmach jest przerzucany minimum 2 razy w tygodniu za pomocą przerzucarki bramowej w celu napowietrzenia pryzm. W razie potrzeby, przy braku lub niewystarczających opadach właściwą wilgotność materiału zapewnia się przez polewanie pryzm wodą z hydrantów technologicznych. Po zakończeniu kompostowania pryzmy są rozbierane, a materiał przesiewany na sicie o wielkości oczka 20 mm w celu redukcji zanieczyszczeń. Frakcja o granulacji do 20 mm uzyskana w wyniku przesiania to środek TUCHZIEM.

Sprzedaż produktu następuje luzem. Zapewniamy załadunek na środki transportu kupującego. Aktualna cena sprzedaży wynosi 32,40 zł z podatkiem VAT (8 %) za jedną tonę wraz z kosztami załadunku. Zorganizowanie i pokrycie kosztów odbioru  i transportu jest w zakresie kupującego. Minimalna ilość podlegająca sprzedaży to 1 Mg (1 tona). Miejsce sprzedaży: Tucholska Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie, Bladowo-Wybudowanie 1 e, 89 – 500 Tuchola.

Bliższe informacje na temat sprzedaży oraz zgłaszanie zamiaru kupna i umawianie się na odbiór pod    nr telefonu 695 002 713 lub 52 559 04 19.

 


(red.)