0 1 min 4 tygodnie

8 listopada 2023 r. o godzinie 15.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi rozpocznie się LVI sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad LVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – kworum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  na rok 2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia części  pomieszczeń w budynku  Szpitala Tucholskiego.
  6. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny


(red.)