0 2 min 3 tygodnie

Promenada przez jezioro Głęboczek, skatepark i centrum sportowo-rekreacyjne na terenie Szkoły Podstawowej w Legbądzie – to zadania, których realizacja dobiega końca. W przypadku promenady i skateparku prace zakończą się szybciej, niż zakładały terminy wykonania zapisane w umowach.

„I z tego bardzo się cieszymy, bo to oznacza, że prace przebiegają sprawnie, bez większych utrudnień, a co za tym idzie, z nowych obiektów już niebawem będą mogli korzystać mieszkańcy. W mojej ocenie podnoszą one atrakcyjność naszej gminy i stanowią kolejną ofertę na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w przestrzeni publicznej” – podkreśla burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Dodajmy, że powyższe zdania wraz z termomodernizacją obiektu zaplecza administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi wchodzą w skład projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola”.

Zostały dofinansowane w 95% w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ich łączna wartość wynosi 8 179 373,78 zł, z czego 7 505 000,00 zł stanowi dofinansowanie, a 674 373,78 zł wkład własny gminy Tuchola.

O ile materiały dotyczące wymienionych inwestycji już opublikowaliśmy, a z naszych materiałów skorzystały media z całego województwa, to dołączymy jeszcze najnowsze fotografie z terenu tucholskiego OSiR-u o którym wspomniano w tekście wyżej.


(red.)

Przy Szkole Podstawowej w Legbądzie trwają prace przy budowie boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym

SKATEPARK W TUCHOLI – prace są już zaawansowane!

PROMENADA PRZEZ JEZIORO GŁĘBOCZEK JEST NA UKOŃCZENIU!