0 2 min 3 tygodnie

6 listopada 2023 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Szeregi tucholskiej Policji zasiliło czterech funkcjonariuszy. Młodzi adepci rozpoczęli już kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku.

Słowa roty ślubowania wybrzmiały w poniedziałek w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie, policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania, powtarzając ich treść za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrem Leciejewskim.

W uroczystości wziął również udział Komendant tucholskiej Policji. Nadkom. Marcin Szulczyk życzył naszym nowym funkcjonariuszom satysfakcji z pełnionej służby, wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz wielu sukcesów.

Mundurowi rozpoczęli już kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku. Po jego ukończeniu zasilą Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne tucholskiej komendy.


(red.)

KPP Tuchola/mat. nadesłane.