0 3 min 3 tygodnie

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wypadającego 21 listopada. Wzięli w nim udział minister Marlena Maląg, wiceminister Stanisław Szwed oraz zaproszeni goście – reprezentanci wydziałów pomocy społecznej, samorządowi pracownicy socjalni, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, a także członkowie Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje zasadniczą zmianę w sposobie funkcjonowania pracowników wykonujących zawody pomocowe w systemie pomocy społecznej.

Reforma systemu pomocy społecznej jest praktyczną realizacją zadań ujętych w Strategii Rozwoju Usług Społecznych, którą konsekwentnie realizujemy. Działania te mają charakter ewolucyjny, a po dokonanych zmianach w ustawie o pomocy społecznej wprowadzających nowe usługi społeczne, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do uregulowania spraw związanych z wykonywaniem tzw. zawodów pomocowych. – powiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Pierwszym etapem reformy systemu jest przygotowany projekt ustawy o dodatku do wynagrodzenia dla pracowników służb społecznych. Zakłada on dofinansowanie ze środków budżetu państwa osób zatrudnionych w systemie pomocy społecznej. Zaproponowane rozwiązanie będzie przygotowywało do wprowadzenia kolejnej ustawy, tym razem o zawodach pomocowych, która ureguluje kwestie związane z zasadami realizacji zadań przez pracowników systemu pomocy i integracji społecznej.

Podczas uroczystości wręczono nagrody ministra za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej oraz honorowe odznaki „Primus in Agendo”.

Wielki sukces odnotować może tucholski PCPR.

Dzielna załoga otrzymała nagrodę zespołową za  działania i projekty, w szczególności za projekt „Samodzielnie- (NIE) samemu – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” czyli słynne gospodarstwa opiekuńcze.

Oficjalna formuła brzmi:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi za rozszerzanie standardów funkcjonowania pomocy społecznej poprzez otwarcie na nowe obszary działalności. Za nowatorskie, kompleksowe rozwiązania wdrożone we wspieraniu i aktywizacji osób z niepełnosprawnością opartych na gospodarstwach opiekuńczych.

Gratulujemy, dla nas było to oczywistością.


(red.)

Informacja, nasze źródło.

gov.pl